Kültürel, ekonomik, sosyal mirası ve belleği korumaya yönelik teknolojiler

BlueNas dijital içerikleri saklama, aktif koruma, güvenli erişim, güvenli akıllı depolama, güvenilir yaşayan arşivleme konularında yazılım ve donanım tabanlı çözümler sunmaktadır.

Keşfedin

Dünyanın ve ülkemizin kültürel, sosyal, ekonomik mirasının kendisi ve belleği risk altındadır. BlueNAS kültürel, ekonomik, sosyal mirası ve belleği korumaya yönelik teknolojiler geliştirme ve çözümler sunma misyonuyla kuruldu.

Kültür mirası hazinelerimizi koruma konusunda uluslararası platformda tanınan, dünya standartlarında, çağdaş yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden yazılım, donanım ürünleri ve hizmet çözümleri sağlayıcı olmak. Yurt içinde ve yurt dışında en yüksek kalitede koruma çözüm ve hizmetler sunan, müşterilerimiz kendilerini ve malzemelerini güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerinin karşılandığı dijital ve fiziksel depolama çözümleri sunmaktır.

BlueNAS’ ın faaliyetlerini beş ana başlıkta ele almak mümkündür.

Dijital Koruma: BlueNas dijital içerikleri saklama, aktif koruma, güvenli erişim, güvenli akıllı depolama, güvenilir yaşayan arşivleme konularında yazılım ve donanım tabanlı çözümler sunmaktadır. Ayrıca üstlenmiş olduğu anahtar teslim projelerde terzi dikimi uyarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Sunum & Dijital Müze: BlueNAS, kültür mirası olan objelerin müze, kütüphane ve arşivlerde ziyaretçilere etkin şekilde tanıtılması ve sunulması için 3D destekli teknolojik altyapısı güçlü sunum çözümleri sunmaktadır.

Hizmetler: BlueNAS Sayısal ve Analog Arşivleme Servis Büro hizmetleri, Kültür mirası restorasyon ve konservasyon hizmetleri sunmaktadır. Bir başka deyişle sizin adınıza arşiv malzemesini düzenler, tamir eder, sayısal ortama aktarır, görüntü iyileştirmeye tabi tutar, indeksler ve yine sizin sisteminize veya size kuracağı bir sisteme aktarır, dijital koruma altyapısını kurar ve çalıştırır, sayısal verileri analog ortama (mikrofilm) ortamına aktarır.

Ürünler: BlueNAS her türlü kültür mirasını dezenfekte edilmesini sağlayan anoksik sistemler konusunda RGI bioSteryl Tech Srl , Restorasyon ve konservasyon ürünleri konusunda Preservation Technologies, Arşiv Malzemesin tozdan arındırılması ürünleri konusunda Oracle Srl İtalia, Analog arşivleme konusunda Genus, MicrographicsData, Sayısal Arşivleme ve Analog Arşivleme sistemleri konusunda Crowley ve daha birçok çözüm için öncü firmaların ürünlerinin distribütörlüğünü üstlenmiştir.

Üretim: BlueNAS, arşiv malzemesinin depolanması için dikey ve yatay depolama çözümleri üretmektedir. BlueNAS; Depolamayı tamamen projeye özel tasarım, üretim, kurulum faaliyetleri ile çözmektedir.

Referanslar

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
T.C. Savunma Bakanlığı Arşiv Ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı
T.C. Kültür Bakanlığı
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Arşivi
T.C. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşivi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Deniz Müzesi
Diyarbakır Kültür Ve Tabiat Varlıkları Kadim Meryem Ana Kilisesi