BlueNas dijital içerikleri saklama, aktif koruma, güvenli erişim, güvenli akıllı depolama, güvenilir yaşayan arşivleme konularında yazılım ve donanım tabanlı çözümler sunmaktadır.

Kültür Mirası İçin Hizmetler

Kültür Mirası Sayısallaştırma

Miras Sayısallaştırma Çözümlerimiz kütüphane, müze ve arşiv sektörü için gerçek anlamda ısmarlama bir sayısallaştırma hizmetiyle sonuçlanan birçok özel sayısallaştırma ve işleme tekniğini kullanır.

Kültür Mirası dijitalleştirme projeleri genellikle karmaşık ve bütçe ve zaman açısından zorlu olabilir. Kültür Mirası materyallerini doğru bir şekilde ele alacak anlayışa, eğitime ve donanıma sahip çok az sayıda uzman şirket olduğundan dijitalleştirmenin dış kaynak kullanımı oldukça göz korkutucu görünebilir. BlueNAS, büyük arşivler ve kurumlardaki bağımsız danışmanlar ve Koruma Görevlileri ile çalışmaktan elde ettiği deneyimi kullanarak bu hizmet sunmaktadır. Malzemenin nihai dijital çıktıya kadar korunmasına odaklanan sağlam bir metodoloji sahip olan BlueNAS bir çok değerli kurumumuza sayısallaştırma ve Tarayıcı çözümleri sunmaktadır.

Kitap Tarama

Geniş dijitalleştirme ekipmanı yelpazemiz sayesinde, tesis içinde veya dışında ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere her türlü malzeme için son teknoloji ürünü ciltli kitap tarama hizmeti sunmaktayız:

 • Kırılgan/Hassas Kitap Tarama
 • Gazete Tarama
 • Hukuk Kayıtları Tarama
 • Dergi Tarama
 • Defin Kayıt Tarama
 • Günlük Tarama

Kitap tarama hizmetimiz, materyalleri RAW, JPEG, JPEG2000, TIFF, BMP ve Adobe PDF gibi dijital formatlara dönüştürebilir ve tam renkli veya gri tonlamalı olarak üretilebilir.

Ciltli kitap tarama hizmetimizle indeksleme, Meta veri etiketleme, OCR ve her türlü görüntü işleme işleri de ayrıca sunulmaktadır.

Grafik Sanatları Tarama/Sayısallaştırma

 • Siyah Beyaz Fotoğraf Tarama/sayısallaştırma
 • Renkli Fotoğraf Tarama/sayısallaştırma
 • 35 mm / 120 mm Film Tarama/sayısallaştırma (Negatif ve Slaytlar)
 • Hat Sanatı Tarama/sayısallaştırma
 • Desen/Nakış Tarama/sayısallaştırma
 • Cam Malzeme Tarama/sayısallaştırma
 • Tablolar Tarama/sayısallaştırma

3 Boyutlu Obje Tarama/Sayısallaştırma

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibat kurunuz.

Mikrofilm Sayısallaştırma

 • Mikrofilm Yerinde Tarama

Dijitalleştirmeniz gereken mikrofilm miktarına bağlı olarak bazen dış kaynak kullanımı, donanım satın almaktan daha uygun maliyetli olabilir. Tarama merkezimiz, dış kaynaklı tarama ve yakalama projeleri için sorunsuz bir seçenek sunar; ancak aynı zamanda örneğin gizlilik, güvenlik veya belgelerin niteliği nedeniyle belirli projeler için yerinde taramanın daha uygun olduğunu da biliyoruz. Bu gereksinimler için yerinde servis ekibi seçeneği sunuyoruz.

 • Mikrofilm Tarama Danışmanlığı

Büyük miktarlarda mikrofilmle uğraşırken, herhangi bir materyalin dijitalleştirilmesine yaklaşmanın oldukça göz korkutucu bir iş olabileceğini anlıyoruz. Ancak, özel gereksinimlerinize yönelik tavsiye ve ücretsiz danışmanlık konusunda size yardımcı oluyoruz. Hiçbir mikrofilm tarama projesi birbirinin aynısı değildir. Yaklaşım ve metodoloji, kuruluşun gereksinimlerine uygun en iyi sonuçları elde etmek için önemlidir. Ücretsiz danışmanlığımız size amaçlarınızı ve hedeflerinizi tartışabilecek bir dijitalleştirme uzmanı tarafından ziyaret edilme fırsatını sunar.

 • Mikrografik Tarama/Yazma Hizmetleri

Mikrofilm Tarama/sayısallaştırma

Film Çoğaltma

Dijital Verileri Mikrofilm Ortamına Yazma

Mikrofilm/mikrofiş/vb. Tarama/Sayısallaştırma

Mikrofilm tarama hizmetimizin yanı sıra son teknoloji tarama ekipmanları da sunuyoruz.

 

Restorasyon ve Koruma (Konservasyon) Hizmetleri 

BlueNAS restorasyon hizmeti kapsamında ; biyolojik, fizikî, kimyevî, mekanik ve diğer tahrip unsurlarından biri veya birkaçı sebebiyle tahribe uğramış arşiv/kütüphane/müze malzemelerine aslına uygun bir şekilde korumak maksadıyla tamirat gerçekleştirir.  Eserin özgünlüğüne zarar vermeden gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapılan bu zorunlu müdahaleleri en uygun şekilde ve uzmanlıkta sunar.

BlueNAS koruma faaliyetleri kapsamında arşiv/kütüphane/müze malzemesinde zaman içerisinde oluşabilecek fizikî, kimyevî, biyolojik, mekanik ve bunlar dışında kalan çeşitli tahribat unsurlarıyla bozulup asli hüviyetini kaybetmesini önlemek, belli şartlar altında muhafazasını sağlamak ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesini temin etmek için koruma faaliyetlerini etkin uzmanlık ve ürünler ile sunmaktadır.

Çevre koşullarını kontrol altına alarak objeyi çürüme ve bozulmalara karşı kalıcı hale getirmektir.

Referanslar

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
T.C. Savunma Bakanlığı Arşiv Ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı
T.C. Kültür Bakanlığı
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Arşivi
T.C. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşivi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Deniz Müzesi
Diyarbakır Kültür Ve Tabiat Varlıkları Kadim Meryem Ana Kilisesi